برقدار شدن پست های انتقال 400 کیلوولت شوباد و جبالبارز در جنوب استان کرمان

پست 400.132 کیلوولت جبال بارز(جیرفت) و فاز اول پست 400.230 کیلوولت نیروگاهی شوباد با اعتباری بالغ بر 3109 میلیارد ریال برقدار شدند.

معاون طرح و توسعه این شرکت در این خصوص گفت: پست 400 کیلوولت جبالبارز دارای ظرفیت200*2 مگاولت آمپر و با آرایش 1.5 کلید و  دارای شش فیدر خروجی است و فاز اول پست نیروگاهی شوباد دارای ظرفیت  315 *1مگاولت آمپر است.

مهندس سید ناصر میرتاج الدینی افزود: اجرای طرح های اخیر ضمن تامین ظرفیت انتقال شهرستان های جیرفت و عنبر آباد و رفع افت ولتاژ پست های 132 کیلوولت منطقه، در راستای تکمیل حلقه شبکه 400 کیلوولت جنوب شرق کشور بوده و باعث ارتقاء کلیه شاخص های بهره برداری در سطح شبکه انتقال و فوق توزیع منطقه شده است.

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید