درخواست شرکت برق منطقه ای کرمان از صنایع برای حذف مصارف غیر ضروری

شرکت برق منطقه ای کرمان ضمن مکاتبه با مشترکین صنعتی خود از آنها درخواست نمود با توجه به بخشنامه معاون اول محترم رياست جمهوري و به منظور مديريت مصرف سوخت كه متاثر از مديريت ساير مصارف انرژي مي باشد و نیز تداوم برقرساني به عموم مشتركين حتي الامكان نسبت به حذف مصارف غير ضروري (در ماه هاي دي و بهمن) اقدام نمایند.

لازم به ذکر است که درحال حاضر به دليل برودت هوا و محدوديت تأمين سوخت نيروگاه ها عليرغم آمادگي كامل نيروگاه هاي استان جهت تأمين برق مورد نياز، شرکت برق منطقه ای کرمان ناگزير به مديريت مصرف برق در بخش مشتركين صنعتي طبق سهميه اعلام شده از سوي شركت توانير مي باشد.

براساس ضوابطي كه توسط شركت توانير ابلاغ مي شود و در صورت ارائه مجوز توسط شركت توانير تنها مشتركيني به عنوان مشترك همكار مشمول مزاياي مربوطه خواهند شد كه ضمن انعقاد تفاهم نامه همكاري مورد تاييد با شركت پس از هماهنگي با واحد مديريت مصرف شرکت نسبت به کاهش مصرف اقدام نمایند و همچنين كاهش مصارف برق آنها ناشي از كاهش يا قطع سوخت مصرفي آنها نباشد.

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید