تقدیر مدیرعامل از دفتر آموزش شرکت برق منطقه ای کرمان

دفتر آموزش شرکت برق منطقه ای کرمان حائز "رتبه برتر" در ارزیابی انجام شده مربوط به نظارت، کنترل و ارزیابی عملکرد نظام آموزشی دستگاه های اجرائی استان کرمان در سال 1398 شد.

به همین مناسبت مدیرعامل شرکت برق منطقه ای کرمان طی لوحی از تلاش های این دفتر قدردانی کرد.

در متن این لوح آمده است:

سرمایه های انسانی اساس توسعه و بالندگی کشورها و سازمانهاست. آموزش و توانمندسازی در راستای تحقق اهداف شرکت کلیدی ترین رکن کارآمدی منابع انسانی است.

 بدینوسیله به رسم یاد بود و به پاس قدر دانی اززحمات و تلاش های صادقانه جنابعالی ، در  انجام امور محوله و کسب رتبه برتر در ارزیابی انجام شده مربوط به نظارت ،کنترل و ارزیابی عملکرد نظام آموزشی دستگاه های اجرائی استان کرمان در سال 1398 ،   این   لوح سپاس  تقدیم می‌گردد.

به امید توفیق روز افزون شما در کلیه مراحل زندگی .


                                                                                                          حمیدرضا حبیبی

                                                                                                           مدیر عامل

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید