انتصاب

طی حکمی از سوی محمدحسن متولی زاده رئیس مجمع عمومی توانیر، مهندس حمیدرضا حبیبی به مدت دوسال به عنوان رئیس هیات مدیره شرکت سهامی برق منطقه ای کرمان، مهندس محمود سلیمیان، مهندس سید ناصر میرتاج الدینی، مهندس محسن ایرانمنش، آقای حمیدرضا امیرماهانی به عنوان عضو اصلی هیات مدیره و مهندس فرحناز آذین فر به عنوان عضو علی البدل هیات مدیره شرکت منصوب شدند.

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید