برگزاری جلسه ایمنی با صنایع و شرکت های پیمانکار

سرویس خبری افشان: جلسه ای با حضور مسئول ایمنی شرکت برق منطقه ای کرمان و مسئولین HSE و برق صنایع تحت پوشش این شرکت و شرکت های پیمانکار زیرمجموعه با عنوان "بررسی ایمنی کار بر روی نقاط مشترک" با هدف بالا بردن ضریب اطمینان ایمنی کار در اتاق های 20 کیلوولت  پست های توزیع برگزار شد.

بر اساس این جلسه،   تصمیمات طی بحث و تبادل نظر، رویه جدید برای  انجام کار اتخاذ شد.

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید