برگزاری جلسه کمیسیون توسعه مدیریت شرکت برق منطقه ای کرمان

سرویس خبری افشان: اولین جلسه کمیسیون توسعه مدیریت شرکت برق منطقه ای کرمان  با حضور نماینده سازمان مدیریت استان کرمان با هدف  بررسی اقدامات و پروژه های انجام یافته در راستای اجرای برنامه های اصلاح نظام اداری در سال 98 برگزار شد.

در این جلسه وضعیت پیشرفت برنامه های روتین شرکت برق منطقه ای کرمان و برنامه های غیر روتین سال 98 ارائه شد.

معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان اظهار داشت: سازمان مدیریت و برنامه ریزی به عنوان ناظر اجرای طرح تحول اداری، بر حسب وظیفه به 80 دستگاه اجرایی مراجعهو پیگیری دستورات  رئیس جمهور پیگیر خواهیم بود.

محمدرضا وحیدی افزود: در بررسی هایی که به صورت نامحسوس صورت گرفته مسئله عدم تعامل و هماهنگی میان دستگاه ها و یا بخش های مختلف یک دستگاه به عنوان عامل اصلی نارضایتی برخی از مراجعین مطرح شد که باید با ایجاد هماهنگی و تعامل از طریق ایجاد تفاهم نامه ها و ...موجبات رضایت بیشتر  فراهم شود.

وی در ادامه گفت: فرآیندهای کاری باید به صورت مداوم مورد باز تعریف قرار گیرند و در این راستا ادارات می توانند از وجود یک  تیم انتقادی بهره مند شوند و با ایجاد بهره وری می توان منجر به صرفه جویی در دستگاه های مختلف شد.

وی همچنین اظهار داشت: اطلاعات مورد نیاز مراجعین باید در سایت شرکت موجود باشد و تا اندازه ممکن از مراجعه حضوری کاسته شود و اطلاعات مورد نیاز را به صورت آنلاین در اختیار داشته باشد.

معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان مساله ایجاد فرهنگ سازمانی و ایجاد الگو مناسب برای رفتار کارکنان از دیگر موارد تاکید است.

در این جلسه که با حضور مدیرعامل و معاونین شرکت برگزار شد مسایلی از قبیل وجود پست های بلاتصدی در شرکت، تاثیر سازمان مدیریت در ایجاد تعامل و دیدگاه کل نگر و ایجاد شرایط مساعد جهت سرمایه گذاران بخش خورشیدی و ... نیز مطرح شد.

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید