سند بازیابی شبکه تدوین شد

به گزارش معاونت بهره برداری شرکت، سند بازيابي شبكه توسط كارگروه بازيابي شبكه انتقال استان، متشكل از همكاران بهره بردار و مطالعات سيستم ديسپاچينگ جنوبشرق، طي مدت زمان شش ماه طبق الگوي جديد مورد تاييد شركت مديريت شبكه برق كشور به اتمام رسید. این سند با استفاده از نرم افزار DIGsilent بر روي پيش آمدهاي رخ داده و تهيه و تدوين سند مجلد و نسخه قابل نمايش با سبك نوين و مشخص نمودن مسير كامل بازيابي شبكه  به عنوان نقشه راه  صورت پذيرفته است.

بر اساس این گزارش، سند بازیابی شبکه با انتقال تجربيات 30 ساله نيروي انساني باعث افزايش بهره وري و كاهش زمان بازيابي شبكه، مدت زمان خاموشي و انرژي توزيع نشده می شود و نمونه بارز مديريت دانش و اقدام پدافند غير عامل است.

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید