برگزاری جلسه پایدار ی شبکه و گذر از پیک بار 98

جلسه پایداری شبکه به میزبانی شرکت برق منطقه ای کرمان و با حضور نمایندگانی از شرکت های توزیع شمال و جنوب استان کرمان برگزار شد.

این جلسه  به منظور ایجاد هماهنگی لازم برای گذر از پیک سال 98 برگزار تشکیل شد و تصمیماتی در خصوص کنترل رشد مصرف در سال آتی هماهنگی دفاتر مدیریت مصرف، دیسپاچینگ و دفاتر روابط عمومی شرکت ها اتخاذ شد.

همچنین در این جلسه هریک از شرکت های برق منطقه ای و توزیع برق شمال و جنوب استان کرمان نظرات خود را به منظور اخذ تصمیمات مقتضی مطرح کردند.

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید