اقدامات شرکت برق منطقه ای کرمان به منظور گذر موفق از پیک بار

سرویس خبری افشان: به گزارش دیسپاچینگ جنوبشرق، به منظور گذر موفق از ایام گرم و پیک بار و تامین برق مطمئن و پایدار برای مشترکین اقدامات لازم صورت گرفته است. بر این اساس تهیه سند بازیابی شبکه انتقال برق استان به منظور مشخص نمودن نقشه مسیر برقداری شبکه در صورت بروز حادثه، اختلال در شبکه برق و بروز خاموشی که منجر به افزایش بهره وری، کاهش زمان بازیابی شبکه، کاهش مدت زمان خاموشی و انرژی توزیع نشده می گرددیکی از اقدامات انجام شده است.

بر اساس این گزارش، با توجه به محل استقرار نیروگاه کرمان در مرکز ثقل بار جنوبشرق کشور اهمیت ویژه و منحصر به فردی در احیای شبکه سراسری برق را دارد آزمون خود راه انداز واحدهای نیروگاه سیکل ترکیبی کرمان با همکاری شرکت برق منطقه ای کرمان، نیروگاه سیکل ترکیبی کرمان و شرکت مدیریت شبکه با موفقیت کامل بر روی واحد G17 صورت پذیرفت،از اینرو باتوجه به فعال بودن قابلیت خود راه انداز بودن کلیه واحد های گازی نیروگاه مذکور در صورت بروز حادثه و خاموشی باتوجه به محل استقرار نیروگاه کرمان در مرکز ثقل بار جنوبشرق کشور اهمیت ویژه و منحصر به فردی در احیای شبکه سراسری برق را دارد .

همچنین انجام تست و سرویس کلیه تجهیزات ایستگاه های انتقال و فوق توزیع اعم از خط، ترانس، بریکر، سکسیونر و ... به منظور پیشگیری از خروج خودکار تجهیزات در ساعات اوج مصرف،آمادگی و بروز نگه داشتن دیزل های سیار و انجام اقدامات لازم با همکاری شرکت توانیر شرکت توزیع شمال ، جنوب استان و صنایع استان به منظور کنترل اوج بار مصرف بار خانگی و صنایع استان کرمان بمنظور عبور از اوج بار 1398 صورت پذیرفته است . 

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید