یادمان پایان برق رسانی به روستاهای بالای 20 خانوار کشور -سال 1388
 
توقف اسلاید شو
شروع اسلاید شو
تازه سازی
بستن پنجره