یادمان سمینار تخصصی و کاربردی روش های نوین اصلاح،بروزرسانی و مدیریت شبکه های انرژی-سال 1392
 
توقف اسلاید شو
شروع اسلاید شو
تازه سازی
بستن پنجره