نظر سنجی از پیمانکاران
1- میزان رضایتمندی شما از ساعات برگزاری جلسات کمیسیون مناقصه چگونه است ؟
ورودی نامعتبر
2- میزان رضایتمندی شما از برگزاری بموقع کمیسیون مناقصه چگونه است ؟
ورودی نامعتبر
3- از نحوه برگزاری مناقصات در شرکت رضایت دارید ؟
ورودی نامعتبر
4- میزان رضایتمندی شما از مدت زمان خرید اسناد مناقصه تا چه اندازه است ؟
ورودی نامعتبر
5- میزان رضایتمندی شما از مدت زمان تحویل اسناد مناقصه ها تا چه اندازه است ؟
ورودی نامعتبر
6- میزان رضایتمندی شما از کیفیت اطلاع رسانی در مورد مناقصه ها تا چه اندازه است ؟
ورودی نامعتبر
7- چنانچه برنده مناقصه بودید ، مدت زمان انعقاد قرار داد چگونه است ؟
ورودی نامعتبر
8- انجام تعهدات قراردادی کارفرما به چه میزان با شرایط قانونی و قراردادی تطابق دارد ؟
ورودی نامعتبر
9- تا چه اندازه مدت زمان رسیدگی به صورت وضعیت توسط ناظران قرارداد متناسب با مدت زمان تعهدی در قرار داد است ؟
ورودی نامعتبر
10- تا چه اندازه نحوه رسیدگی به صورت وضعیت توسط ناظران با شرایط قانونی و قراردادی مطابقت دارد؟
ورودی نامعتبر
11- با توجه به میزان دانش و تجربه مورد نیاز یک ناظر آیا دانش وتجربه فنی و علمی کارشناسان ناظر شرکت مناسب است ؟
ورودی نامعتبر
12- به چه میزان نحوه نظارت بر کارهای اجرایی توسط ناظران باچک لیستهای نظارتی تطابق دارد ؟
ورودی نامعتبر
13- میزان رضایتمندی از نحوه برخورد کارکنان چگونه است ؟
ورودی نامعتبر
14- تا چه اندازه نحوه عملکرد مشاوران پروژه متناسب با شرایط قانونی و قرار دادی و شرح وظایف می باشد ؟
ورودی نامعتبر
15- به نظر شما تا چه اندازه در برگزاری مناقصه ها رعايت عدالت لحاظ میگردد ؟
ورودی نامعتبر
16- میزان رضایتمندی شما از نحوه ملاقات با مسئولان و مدیران برق منطقه ای چگونه است ؟
ورودی نامعتبر
17- میزان رضایتمندی از سرعت انجام کار در برق منطقه ای کرمان چگونه است ؟
ورودی نامعتبر
18- میزان رضایتمندی از کیفیت ارایه خدمات برق منطقه ای چگونه است؟
ورودی نامعتبر
19- میزان رضایتمندی از نحوه ارتباطات غیر حضوری چگونه است ؟
ورودی نامعتبر
20- میزان انعطاف پذیری شرکت در چارچوب قرارداد و ضوابط قانونی در مواجهه با نوسانات کاری و داشتن رفتارمثبت و... را چطور ارزیابی می نمایید؟
ورودی نامعتبر
21- میزان رضایتمندی شما از مدت زمان پرداخت توسط امور مالی به چه میزان است؟
ورودی نامعتبر
22- دریافت فایل های مربوط به آگهی مناقصه و یا مزایده از طریق سایت شرکت تا چه اندازه به راحتی امکان پذیر است ؟
ورودی نامعتبر
23- آگهی های مزایده و یا مناقصه در سایت شرکت تا چه انداز بروز و بهنگام می باشند ؟
ورودی نامعتبر
24-اجرای طرح تکریم ارباب رجوع در شرکت برق منطقه ای کرمان را چگونه ارزیابی می کنید ؟
ورودی نامعتبر
25-به نظر شما میزان احساس مسئولیت و پی گیری کارها توسط کارکنان این شرکت برای حصول نتیجه چگونه است ؟
ورودی نامعتبر
26- میزان رضایتمندی شما از فضا و امکانات لحاظ شده جهت راحتی و آسایش مراجعین به چه میزان است ؟
ورودی نامعتبر
27- در مجموع بعنوان یک پیمانکار تا چه اندازه از مجموع عملکردشرکت در ارائه خدمات به پیمانکاران رضایت دارید ؟
ورودی نامعتبر
28- پی گیری و مکاتبات این شرکت را به چه میزان در راستای اجرای پروژه و مطابق با برنامه زمان بندی قرارداد ارزیابی می کنید؟
ورودی نامعتبر
29-پی گیری و مکاتبات این شرکت را به چه میزان در راستای اجرای پروژه از لحاظ فنی وکیفی مطابق مشخصات فنی قراردادی ارزیابی می کنید ؟
ورودی نامعتبر
30- مدت زمان رسیدگی به صورت وضعیت توسط ناظران قرارداد چگونه است؟
ورودی نامعتبر
31- مدت زمان رسیدگی به صورت وضعیت ها در کدام واحد طولانی تر می باشد ؟
ورودی نامعتبر
32- به نظر شما با چه راهکارهای عملی میتوان عملکرد شرکت را در ارائه خدمات به پیمانکاران را افزایش داد ( لطفا به ترتیب اولویت پیشنهادات خود را ذکر نمایید . )
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
نام شرکت :
ورودی نامعتبر
نام نام خانوادگی تکمیل کننده فرم :
ورودی نامعتبر
سمت :
ورودی نامعتبر
تلفن تماس:
ورودی نامعتبر

روزنگار

 

 

 

 

 

 

 

         4 آبان

 

 

آغاز به کار اولین فرستنده تلویزیون دولتی در ایران به نام تلویزیون ملی ایران(1345)

 

 

 

 

 

 

آمار بازدید

 

حدیث روز

رسول خدا صلی الله علیه و آله : أَلدّالُّ عَلَى الْخَيْرِ كَفاعِلِه؛ كسى كه ديگران را به كار نيك راهنمائى كند گـويـا خـود، آن را انـجـام داده اسـت. وسائل الشيعه: ج 11، ص 398
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به روابط عمومی شرکت برق منطقه ای کرمان میباشد.طراحی توسط M.ghafari