نظر سنجی از پیمانکاران
1- میزان رضایتمندی شما از ساعات برگزاری جلسات کمیسیون مناقصه چگونه است ؟
ورودی نامعتبر
2- میزان رضایتمندی شما از برگزاری بموقع کمیسیون مناقصه چگونه است ؟
ورودی نامعتبر
3- از نحوه برگزاری مناقصات در شرکت رضایت دارید ؟
ورودی نامعتبر
4- میزان رضایتمندی شما از مدت زمان خرید اسناد مناقصه تا چه اندازه است ؟
ورودی نامعتبر
5- میزان رضایتمندی شما از مدت زمان تحویل اسناد مناقصه ها تا چه اندازه است ؟
ورودی نامعتبر
6- میزان رضایتمندی شما از کیفیت اطلاع رسانی در مورد مناقصه ها تا چه اندازه است ؟
ورودی نامعتبر
7- چنانچه برنده مناقصه بودید ، مدت زمان انعقاد قرار داد چگونه است ؟
ورودی نامعتبر
8- انجام تعهدات قراردادی کارفرما به چه میزان با شرایط قانونی و قراردادی تطابق دارد ؟
ورودی نامعتبر
9- تا چه اندازه مدت زمان رسیدگی به صورت وضعیت توسط ناظران قرارداد متناسب با مدت زمان تعهدی در قرار داد است ؟
ورودی نامعتبر
10- تا چه اندازه نحوه رسیدگی به صورت وضعیت توسط ناظران با شرایط قانونی و قراردادی مطابقت دارد؟
ورودی نامعتبر
11- با توجه به میزان دانش و تجربه مورد نیاز یک ناظر آیا دانش وتجربه فنی و علمی کارشناسان ناظر شرکت مناسب است ؟
ورودی نامعتبر
12- به چه میزان نحوه نظارت بر کارهای اجرایی توسط ناظران باچک لیستهای نظارتی تطابق دارد ؟
ورودی نامعتبر
13- میزان رضایتمندی از نحوه برخورد کارکنان چگونه است ؟
ورودی نامعتبر
14- تا چه اندازه نحوه عملکرد مشاوران پروژه متناسب با شرایط قانونی و قرار دادی و شرح وظایف می باشد ؟
ورودی نامعتبر
15- به نظر شما تا چه اندازه در برگزاری مناقصه ها رعايت عدالت لحاظ میگردد ؟
ورودی نامعتبر
16- میزان رضایتمندی شما از نحوه ملاقات با مسئولان و مدیران برق منطقه ای چگونه است ؟
ورودی نامعتبر
17- میزان رضایتمندی از سرعت انجام کار در برق منطقه ای کرمان چگونه است ؟
ورودی نامعتبر
18- میزان رضایتمندی از کیفیت ارایه خدمات برق منطقه ای چگونه است؟
ورودی نامعتبر
19- میزان رضایتمندی از نحوه ارتباطات غیر حضوری چگونه است ؟
ورودی نامعتبر
20- میزان انعطاف پذیری شرکت در چارچوب قرارداد و ضوابط قانونی در مواجهه با نوسانات کاری و داشتن رفتارمثبت و... را چطور ارزیابی می نمایید؟
ورودی نامعتبر
21- میزان رضایتمندی شما از مدت زمان پرداخت توسط امور مالی به چه میزان است؟
ورودی نامعتبر
22- دریافت فایل های مربوط به آگهی مناقصه و یا مزایده از طریق سایت شرکت تا چه اندازه به راحتی امکان پذیر است ؟
ورودی نامعتبر
23- آگهی های مزایده و یا مناقصه در سایت شرکت تا چه انداز بروز و بهنگام می باشند ؟
ورودی نامعتبر
24-اجرای طرح تکریم ارباب رجوع در شرکت برق منطقه ای کرمان را چگونه ارزیابی می کنید ؟
ورودی نامعتبر
25-به نظر شما میزان احساس مسئولیت و پی گیری کارها توسط کارکنان این شرکت برای حصول نتیجه چگونه است ؟
ورودی نامعتبر
26- میزان رضایتمندی شما از فضا و امکانات لحاظ شده جهت راحتی و آسایش مراجعین به چه میزان است ؟
ورودی نامعتبر
27- در مجموع بعنوان یک پیمانکار تا چه اندازه از مجموع عملکردشرکت در ارائه خدمات به پیمانکاران رضایت دارید ؟
ورودی نامعتبر
28- پی گیری و مکاتبات این شرکت را به چه میزان در راستای اجرای پروژه و مطابق با برنامه زمان بندی قرارداد ارزیابی می کنید؟
ورودی نامعتبر
29-پی گیری و مکاتبات این شرکت را به چه میزان در راستای اجرای پروژه از لحاظ فنی وکیفی مطابق مشخصات فنی قراردادی ارزیابی می کنید ؟
ورودی نامعتبر
30- مدت زمان رسیدگی به صورت وضعیت توسط ناظران قرارداد چگونه است؟
ورودی نامعتبر
31- مدت زمان رسیدگی به صورت وضعیت ها در کدام واحد طولانی تر می باشد ؟
ورودی نامعتبر
32- به نظر شما با چه راهکارهای عملی میتوان عملکرد شرکت را در ارائه خدمات به پیمانکاران را افزایش داد ( لطفا به ترتیب اولویت پیشنهادات خود را ذکر نمایید . )
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
نام شرکت :
ورودی نامعتبر
نام نام خانوادگی تکمیل کننده فرم :
ورودی نامعتبر
سمت :
ورودی نامعتبر
تلفن تماس:
ورودی نامعتبر

روزنگار

 

 

 

 

 

 

 

      26 مهر

 

 

برگزاری مراسم اعطای گواهی نامه فارغ التحصیلی دوره تکمیلی روزنامه نگاری(1338)

 

 

 

 

 

 

 

آمار بازدید

 

حدیث روز

حضرت علی علیه السلام اَلْخَيْرُ لا يَفْنى؛ كار خير هرگز فانى نمى شود. شرح غررالحكم: ج 1، ص 229
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به روابط عمومی شرکت برق منطقه ای کرمان میباشد.طراحی توسط M.ghafari