برای ما پیام بگذارید

    اطلاعات تماس


    کرمان،بلوار شهید عباسپور،ساختمان شماره1-شرکت برق منطقه ای کرمان،دفتر روابط عمومی


    پست الکترونیک: Ravabet-omomi@krec.co.ir

    تلفکس: 034-32738045

    کد پستی: 76175188