پایگاه خبری افشان

سازمانی که کار خود را بدون روابط عمومی پی می­ گیرد، مانند یک فروشنده، سیاستمدار، قاضی یا هر حرفه دیگری است که کار خود را بدون محبوبیت دنبال می­کند. قرن ها پیشتر از عصر ارتباطات جمعی و ارتباطات شبکه ای جهانی، شکلی از متقاعدسازی افکار عمومی در جوامع آن دوره دیده می شد. هرچند سنگ نوشته های بجا مانده از دوران گویای احوال و اوضاع زمانه خود هستند اما به یک تعبیر خصلتی برابر با عملکردهای امروزین روابط عمومی دارند. با آغاز عصر کتابت، تبادل اطلاعات شتاب بیشتری گرفت. صنعت چاپ همه این ها را گسترش داد و رسانه های چاپی وارد عرصه اطلاع رسانی شدند و اطلاعات چنان اهمیتی یافت که پایه اصلی تمام تصمیم ها و آینده نگری ها شد و ارائه اطلاعات در جامعه امروزی جایگاهی همپای منابع انسانی فناوری و سرمایه دارد. امروزه روابط عمومی یکی از بازوهای مدیریت عالی هر سازمان و ارتباطات درون و برون سازمان است. در عصر امروز که جامعه اطلاعاتی است و تکنولوژی های پیشرفته ارتباطی در حال اوج گیری هستند روابط عمومی ها باید از تکنولوژی های نوین ارتباطی مانند اینترنت، یوتیوب، فیس بوک، توئیترها، بلاگ ها پادکست ها و غیره، خلاقانه در قلمروهای جدید پا بگذارند و بهره ببرند. کارگزاران روابط عمومی ها در سراسر دنیا اکنون در جنگ برای تصاحب قلب ها و ذهن ها هستند. آن ها باید در پیام های خود اصرار و استمرار داشته باشند تا بتوانند بر باورها و نگرش های عمومی تاثیر مثبت بگذارند. صنعت روابط عمومی دوران تحولات پیچیده را تجربه می کند از یک سو فعالیت های الکترونیکی مبتنی بر وب و شبکه های اجتماعی و از سوی دیگر مخاطبان خواهان فعالیت مشارکت جویانه این صنعت ارتباطی و اطلاع رسانی را با تحولات جدی و عرصه ناشناخته ای روبرو کرده است.

روابط عمومی به عنوان واحدهای اطلاعاتی و ارتباطی باید همواره پویا، علمی و اثربخش عمل کنند و به دنبال روش های نوین و جدیدی برای دریافت و انتقال اطلاعات به مخاطب و برقراری ارتباطی موثر و اثربخش و سریع با مخاطبان سازمان خود باشند. یکی از امکانات و شیوه هایی که جامعه اطلاعاتی به مدد فناوری های نوین اطلاعاتی، ارتباطی و اینترنت در اختیار روابط عمومی ها قرار داده است، روابط عمومی الکترونیکی یا روابط عممومی الکترونیک است که موجبات اطلاع رسانی و اطلاع یابی سریع بازخورد همزمان و ارتباط دوسویه با مخاطبان را موجب شده است.

در همین راستا پایگاه خبری شرکت برق منطقه ای کرمان( افشان)شروع به فعالیت کرد. اهداف این پایگاه به شرح زیر است:

  • ارتقاء دانایی و استفاده از فن آوری های نوین برای اطلاع یابی و اطلاع رسانی
  • تسریع اطلاع رسانی و اطلاع یابی
  • ارتباط گسترده تر و مفید تر
  • ایجاد ارتباط دو سویه و گسترده و اثربخش
  • شفاف سازی فعالیت سازمان