بازدید مدیر عامل شرکت از نحوه اجرای پروتکل های کووید 19 در شرکت


مدیر عامل شرکت از ساختمانها و محل کار کارکنان به منظور بررسی نحوه رعایت دستوالعمل و پروتکل های بهداشتی در ارتباط با کووید ۱۹بازدید کرد.مهندس حبیبی در این بازدید ضمن گفتگو با کارکنان در خصوص نحوه رسیدگی و انجام امور مربوط به نظافت و بهداشت محیط نکاتی را نیز به کارکنان واحدها متذکر و تاکید نمودند تا دستور العملهای صادره را رعایت نمایند.

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید