حضور مدیرعامل شرکت در مرکز پاسخگویی برخط

در راستای اجرای نظامنامه مدیریت ارتباطات مردمی در بستر سامد و ماده ۲۳ حقوق شهروندی در خصوص برگزاری دیدار چهره به چهره ملاقات مردمی مدیران دستگاه‌های اجرایی به منظور ارتباط نزدیک و مستمر با مردم، آگاهی از مشکلات ایشان و اهتمام در رفع آنها با…

مجری پست های 63 و 132 کیلوولت شرکت از وضعیت پروژه های در دست اقدام خبر داد

حسین صادقی نژاد مجری پست های 63 و 132 کیلوولت شرکت برق منطقه ای کرمان درباره طرح های در دست اقدام شرکت اظهار داشت:  این پروژه ها شامل؛ احداث فیدر خط 400 کیلوولت در پست 400 نیروگاه شهید سلیمانی کرمان، طرح موقت فیدر خط 400 کیلوولت در پست 400…