آغاز عملیات اجرایی پست انتقال اختیارآباد کرمان

عملیات اجرایی پروژه پست230 به 132 کیلوولت اختیارآباد به منظور   تقویت و پایداری شبکه برق شمال و غرب شهر کرمان آغاز شده است.

مجری طرح بخش ساختمانی شرکت برق منطقه ای کرمان در خصوص پیشرفت این پروژه در بخش ساختمانی گفت:   تاکنون خاک برداری بخش 132 و 230  کیلوولت این پست انجام شده و حصار پست که به صورت دیوار پیش ساخته اجرا می گردد در حال احداث است.

مهندس داریوش عوض پور افزود: برای اجرای بخش ساختمانی پست مذکور 60 میلیارد ریال اعتبار اولیه برآورد شده است و پیش بینی می شود تا دو سال آینده بخش ساختمانی پست به پایان برسد.

 وی  در خصوص دیگر پروژه در دست اقدام شرکت اظهار داشت: بخش ساختمانی پست 132 به 20 کیلوولت نودژ در جنوب شرق استان نیز تاکنون 45 درصد پیشرفت داشته است که شامل؛ حصارکشی محوطه پست، نصب اسکلت ساختمان کنترل و سقف آن، انجام بتون ریزی تجهیزات سویچ  یارد می باشد و عملیات  کرسی چینی اتاق کنترل و بتون ریزی کانال های اتاق کنترل نیز آغاز  و پیش بینی می شود تا پایان اردیبهشت 1402 عملیات ساختمانی آن با اعتبار 332 میلیارد ریال به اتمام برسد.

نظر خود را بنویسید

Your email address will not be published.