ادارات استان کرمان در روزهای پنجشنبه تعطیل شد

به پیشنهاد مدیرعامل برق منطقه ای کرمان و با موافقت استاندار کرمان فعالیت پنجشنبه همه اداره های استان تا پانزدهم شهریور ماه تعطیل شد. با توجه به افزایش دما در سطح استان کرمان و به منظور صرفه جویی در مصرف انرژی برق و پایداری شبکه در مصارف خانگی، کشاورزی و صنعت با توجه به تصویب نامه هیئت وزیران و به تقاضای شرکت برق منطقه ای کرمان با تعطیلی روزهای پنجشنبه ادارات از تاریخ 1401/5/4  لغایت 15/ 6/ 1401 به مدت 6 هفته موافقت و اجرایی شد.

نظر خود را بنویسید

Your email address will not be published.