ارزیابی عملکرد دیسپاچینگ جنوب شرق آغاز شد

جلسه افتتاحیه ارزیابی عملکرد دیسپاچینگ جنوب شرق در تاریخ 15/9/1401 در محل شرکت برق منطقه ای کرمان  با حضور ارزیابان توانیر آغاز شد.            

مهندس حمیدرضا حبیبی مدیرعامل شرکت برق منطقه ای کرمان در این جلسه اظهار داشت:  در حال حاضر همکاران زحمات بسیاری را کشیده اند و جایگزینی سیستم جدید با سرعت در حال انجام است که به عنوان یک ابزار مدرن در اختیار دیسپاچینگ قرار می گیرد.

وی اظهار داشت: امیدواریم نتیجه این ارزیابی ها خوب باشد و نتایج در بهبود کارها مد نظر قرار گیرد و چه به عنوان ارزیابی کننده چه به عنوان ارزیابی شونده به عنوان یک دوره آموزشی به آن نگاه می کنیم.

در این جلسه نماینده ارزیابان اظهار داشت: رویکرد ما به ارزیابی به عنوان یک هم اندیشی و اتاق فکر برای شناسایی چالش ها و راهکارها  است.

وی افزود: از مسائل مهم و مد نظر ما در این ارزیابی ها مساله رویت پذیری صنایع، رویت پذیری DG  ها و فیدر های سریع قطع و… است.

همچنین جلسه اختتامیه این ارزیابی روز چهارشنبه 16/9/1401 برگزار خواهد شد.

نظر خود را بنویسید

Your email address will not be published.