انتصابات جدید در شرکت برق منطقه ای کرمان

طی احکام جداگانه ای از سوی  مهندس حمیدرضا حبیبی مدیرعامل شرکت برق منطقه ای کرمان؛ معاونین مالی و پشتیبانی، هماهنگی و بهره برداری، شرکت برق منطقه ای کرمان منصوب شدند.
براین اساس آقای حمیدرضا امیر ماهانی به عنوان معاون مالی و پشتیبانی  و مهندس محمدعلی فدایی که پیش از این در این سمت مشغول به خدمت بود به عنوان مشاور مدیرعامل منصوب شدند.
از سوی دیگر مهندس  منصور آقاسی به عنوان سرپرست معاونت بهره برداری انتخاب و منصوب شدند و مهندس محمود سلیمیان که پیش از این در این سمت مشغول به خدمت بود به عنوان معاون هماهنگی منصوب گردید.
همچنین طی احکام دیگر، مهندس لاله محمدی فر به عنوان سرپرست دفتر هئیت مدیره و حسابرسی داخلی، آقای فرهاد اشرفی به عنوان مشاور مدیرعامل، مهندس حمید خواجویی به عنوان سرپرست دفتر بودجه، مهندس ناهید مومنایی به عنوان کارشناس مسئول سیستم اسکادا و مهندس محمداسماعیل محمدی به عنوان کارشناس مسئول نظارت بر تولید منصوب شدند.

نظر خود را بنویسید

Your email address will not be published.