انتصاب

طی حکمی از سوی مالک حسین زاده دبیر شورای مرکزی ورزش و مسئول هماهنگی امور ورزش صنعت آب و برق وزارت نیرو، آقای مهندس داریوش عوض پور به مدت 1 سال به عنوان رئیس انجمن والیبال وزارت نیرو منصوب شد.

 

نظر خود را بنویسید

Your email address will not be published.