انتصاب

طی حکمی از سوی محمدمهدی فداکار استاندار و رئیس مرکز خدمات سرمایه گذاری استان کرمان، مهندس حمیدرضا حبیبی مدیرعامل شرکت برق منطقه ای کرمان به عنوان “عضو کمیته راهبری اطلس سرمایه گذاری استان کرمان” منصوب شد.

نظر خود را بنویسید

Your email address will not be published.