انعقاد تفاهم نامه مشارکت در ظرفیت سازی زیرساخت برق در شهرک های صنعتی سیرجان و جیرفت

در راستای مصوبات سفر رئیس جمهور به کرمان تفاهم نامه چهارجانبه ای مابین شرکت برق منطقه ای کرمان، استانداری کرمان، سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان وشرکت شهرک های صنعتی منعقد شد.

بر اساس این تفاهم نامه پست برق و خطوط ارتباطی 132 کیلوولت در شهرک های صنعتی سیرجان 2 و جیرفت 2 هر یک به میزان 100 مگاولت آمپر برای شهرک های صنعتی استان و برای تامین برق متقاضیان با دیماند حداکثر 7 مگاوات در این شهرک های صنعتی احداث می شود.

مدت زمان اجرای این تفاهم نامه دو سال است و مبلغ برآوردی آن 5090 میلیارد ریال است که منابع مالی آن توسط شرکت شهرک های صنعتی به میزان 30 درصد، شرکت برق منطقه ای کرمان به میزان 40 درصد و سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان به میزان 30 درصد تامین خواهد شد.

نظر خود را بنویسید

Your email address will not be published.