بازدید از پروژه های جنوب استان کرمان

 

دکتر رودری رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان و مدیرعامل شرکت برق منطقه ای کرمان طی یک سفر یکروزه از نیروگاه شوباد کهنوج، پست 400 کیلوولت نیروگاه کهنوج و پست 400 کیلوولت جیرفت بازدید به عمل آوردند.

نظر خود را بنویسید

Your email address will not be published.