بازدید مدیرکل دیوان محاسبات کرمان از طرح های انتقال و فوق توزیع برق منطقه ای کرمان

مسعود کاشی مدیرکل دیوان محاسبات استان کرمان به همراه تنی چند از کارشناسان این سازمان به دعوت مهندس حبیبی مدیرعامل شرکت برق منطقه ای کرمان از طرح های انتقال و فوق توزیع اجرا شده و در دست اقدام این شرکت در شهرستان جیرفت بازدید کردند.

در این سفر یک روزه بازدید از خط انتقال  در حال احداث 400 کیلوولت جیرفت به بم که از مسیرهای صعب العبور کوه های  جبالبارز  به طول 90 کیلومتر می گذرد، بازدید از پست 400 کیلوولت جیرفت، بازدید از پست  132کیلوولت در حال احداث جیرفت انجام شد و در جریان بازدید توضیحات لازم از سوی مدیر عامل ، معاون طرح و توسعه و مجریان طرح ها ارائه گردید.

نظر خود را بنویسید

Your email address will not be published.