با نظارت کمیته راه اندازی پست های اختصاصی شرکت برق منطقه ای کرمان؛ 4 پست، 7 خط انتقال و 10 ترانس انتقال اختصاصی مشترکین صنعتی برقدار شد

فعالیت کمیته راه اندازی پست های صنعتی شرکت برق منطقه ای کرمان در سال 1401 منجر به برقداری 4 پست اختصاصی، 7 خط اختصاصی 400و230 کیلوولت به طول  190 کیلومتر و10 ترانس اختصاصی به ظرفیت 1710 مگاولت آمپر شد.

مهندس محمدرضا پورغریب شاهی نماینده مدیر عامل و رییس کمیته راه اندازی پست های صنعتی شرکت برق منطقه ای کرمان ضمن اعلام این خبرگفت: این کمیته، با دستور مدیر عامل شرکت از اواسط سال 1400 با هدف کنترل دقیق ضوابط و استانداردهای حاکم بر تست و راه اندازی تأسیسات برق ایجاد شد و خوشبختانه با همت و پیگیری اعضاء در سال 1401 به این مهم دست یافت.

 وی در ادامه گفت: درحال حاضر خطوط و پست های اختصاصی مشترکین صنعتی پس از تشكيل جلسات متعدد (درمحل سايت و در محل شركت) و بررسي دقيق مستندات و نظارت اعضاء معرفی شده برای هر كميته راه اندازي، مطابق با آییننامه تست و راه اندازی خط و پست مصوبه شورای پایایی برق و ابلاغیه های شرکت توانیر و شرکت مدیریت شبکه برق ایران برقدار می شوند.

مهندس پورغریب شاهی اظهار داشت: طي سال 1401، پست اختصاصي فولاد بافت شامل؛ يك دستگاه ترانس با قدرت 40 مگاولت آمپر، تأسیسات اختصاصي حديد (توسعه آهن و فولاد گل گهر) شامل 2 خط 400 كيلوولت مجموعا به طول 5 کیلومتر و 5 دستگاه ترانس 400.33كيلوولت مجموعا با ظرفيت 1350 مگاولت آمپر، تأسیسات اختصاصي و پست بلافصل نيروگاه فولاد بوتياي ايرانيان شامل؛ خط 230كيلوولت به طول 0.5كيلومتر، تأسیسات اختصاصي دره آلو شامل؛ 2 خط 230كيلوولت جمعا به طول 166 كيلومتر، پست GIS دره آلو با 7 بی و 2 دستگاه ترانس 230.20 كيلوولت جمعا با ظرفيت 160 مگاولت آمپر و تأسیسات اختصاصي دره زار شامل؛ 2 خط  230كيلوولت جمعا به طول 18 كيلومتر و 2 دستگاه ترانس 230.20 كيلوولت با ظرفيت 160 مگاولت آمپر به شبکه سراسری برق متصل شدند.

نظر خود را بنویسید

Your email address will not be published.