برگزاری پنجمین کارگروه تخصصی هوشمندسازی تعمیرات و نگهداری شبکه

پنجمین کارگروه تخصصی هوشمندسازی تعمیرات و نگهداری شبکه انتقال و فوق توزیع کشور طی روزهای7  تا 9 آبانماه در برق منطقه ای کرمان برگزار می شود.

 ناظر این پروژه در خصوص برنامه این کارگروه گفت:  این کارگروه طی سه روز و با حضور تمامی اعضا متشکل از 12برق منطقه ای کشور و نمایندگان توانیر و مدیریت شبکه برق کشور برگزار می شود؛ روز اول زیرکارگروه های تخصصی به بررسی فرآیندها و چک لیست ها و تست شیت های نگهداری تجهیزات شبکه  می پردازند.

مهندس مجتبی سالارنژاد در ادامه گفت: روز دوم با حضور مهندس حبیبی مدیرعامل شرکت برق منطقه ای کرمان و رییس کارگروه تخصصی هوشمند سازی نت(نگهداری و نعمیرات) شبکه، مدیران کارگروه های مختلف به ارائه گزارشی از فعالیت های انجام شده در خصوص استاندارسازی فعالیت ها و تهیه مقدمات هوشمندسازی خواهند پرداخت.

وی افزود: در روز آخر این کارگروه که جلسه با حضور مهندس اله داد معاون انتقال و تجارت خارجی توانیر، مهندس علیرضاپور مدیرکل دفتر فنی و نظارت بر شبکه انتقال توانیر نمایندگان مدیریت شبکه و نمایندگان برق های منطقه ای برگزار می شود نقشه راه و افق آتی مورد بررسی و بازبینی قرار خواهد گرفت و چالش ها و مشکلات مطرح و راهکارهای رفع آن ارائه خواهد شد.

مهندس سالار نژاد  یادآوری کرد: با ابلاغ مدیرعامل شرکت توانیر از سال 1400 هوشمندسازی نت به برق منطقه ای کرمان محول شد که در گام اول هوشمندسازی، استاندارد سازی نت و تهیه نرم افزار مدیریت و برنامه ریزی انجام خواهد شد.

وی اضافه کرد: پس از  مکانیزه شدن موارد فوق با نرم افزار کاغذ از فرآیند تعمیرات و نگهداری حذف خواهد شد و تمامی فرایند ها دیجیتال خواهد شد و قابلیت تهیه انواع گزارش وجود خواهد داشت.

 مهندس سالار نژاد اظهار داشت: با بکارگیری نرم افزار هوشمند مدیریت و پشتیبانی نت تجهیزات، با روئیت پذیر شدن دارایی ها می توان شرایط و عملکرد دارایی را ردیابی کرد همچنین سوابق فعالیت های نت و درجه حساسیت تجهیز را بررسی نمود.

 وی در ادامه گفت: تعمیرات و نگهداری مبتنی بر شواهد و اطلاعات، تصمیم گیری های مربوط به مدیریت دارایی را روشن و سرراست می نماید و هزینه تعمیرات و نگهداری کاهش می یابد و در نهایت به سمت هوشمندسازی کامل پیش خواهیم رفت.

مهندس سالارنژاد در رابطه با اهداف اصلی سامانه گفت: مدیریت نیروی انسانی تعمیرات شبکه، مدیریت تجهیزات، مدیریت مکان، مدیریت قطعات یدکی، آرشیو فنی ،استاندارد سازی نت،ب رنامه ریزی نت، تحلیل خرابی تجهیزات،گردش کار،کارتابل کاربردی ، سطح دسترسی، ایجاد رزومه تامین کنندگان تجهیزات، رویت پذیری شاخص عملکرد تجهیزات، انواع گزارشات در سطوح مختلف ( مدیریتی ، مکانی، تجهیزمحور، عیب محور و …)، مدیریت هزینه های نت و در نهایت افزایش عمر و سلامت تجهیزات شبکه برق کشور.

نظر خود را بنویسید

Your email address will not be published.