آیا می دانید شارژرها حتی زمانی در حال شارژ وسایل برقی نیستند نیز برق مصرف می کنند؟ یادمان باشد همیشه پس از استفاده، شارژر را از پریز خارج کنیم.

نظر خود را بنویسید

Your email address will not be published.