تالیف کتاب با عنوان”ساختارهای ابعاد وسیع با کنترل پیش بین و حفظ پایداری با کاهش ارادی تاثیر ارتباطات”

به گزارش روابط عمومی شرکت برق منطقه ای کرمان، کتابی با عنوان”ساختارهای ابعاد وسیع با کنترل پیش بین و حفظ پایداری با کاهش ارادی تاثیر ارتباطات” توسط آقای دکتر حمیدرضا ایرانمنش رئیس گروه مدیریت مصرف این شرکت به چاپ رسید. این کتاب حاصل حدود 7 سال مطالعه و پژوهش بوده و مراحل تالیف و چاپ آن نیز حدود 2 سال به طول انجامیده است.

این کتاب مشتمل بر5 فصل توسط انتشارات فرهوش تهران منتشر شده و شامل موضوعاتی مانند؛ کنترل پیش بین مبتنی بر مدل، ساختارهای کنترل پیش بین در سیستم های ابعاد وسیع و مسائل بهینه سازی مربوطه، سیستم های سوئیچ شونده با کنترل پیش بین، کاهش وابستگی به ارتباطات در محاسبات کنترل پیش بین با حفظ پایداری، طرحهای شبیه سازی و بررسی نتایج و کاربرد روشهای مطالعه شده در شبکه قدرت است.

این کتاب با هدف معرفی کلی ساختارهای کنترل پیش بین در سیستم های ابعاد وسیع و سیستم های سوئیچ شونده مربوطه با تمرکز بر کاهش ارادی تاثیر ارتباطات و بررسی موضوع پایداری در این رابطه تالیف شده است. بنابراین موضوع انتخاب شده در این کتاب از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

بنابر بر گفته مولف، راهکار ارائه شده در این کتاب بدیع و کاربردی بوده و امکان عملیاتی نمودن آن بدون اعمال پیچیدگی های غیرلازم، وجود دارد و با استفاده از رویکرد سیستم های سوئیچ شونده و با توجه به قضایای ارائه شده، روشی ابتکاری جهت کاهش وابستگی محاسبات کنترل کننده به ارتباطات میان زیرسیستم ها با حفظ پایداری مطرح شده است.

در نهایت، روش های مطالعه شده در یک شبکه قدرت نمونه، شبیه سازی شده و صحت سنجی مورد نظر انجام شده است. در این رابطه، روش های مختلف کنترلی جهت کنترل فرکانس و موازنه بین تولید و مصرف الکتریکی، مورد ارزیابی و مقایسه قرارگرفته اند. در این کتاب سعی شده با تکیه بر مفاهیم علمی، مسیری جدید در زمینه موضوعات مورد نیاز و کاربردی گشوده شود.

مولف این کتاب، دکتر حمیدرضا ایرانمنش فارغ التحصیل مقطع دکترای رشته مهندسی برق-کنترل دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران بوده و قبلاً نیز در تدوین کتاب دیگری با عنوان (راهنمای مشترکین صنعتی در زمینه خدمات و مدیریت انرژی الکتریکی) مشارکت داشته و همچنین مقالات متعددی از ایشان در ژورنالها و کنفرانسهای بین المللی مورد پذیرش و چاپ قرار گرفته که در سال 97 منجر به کسب عنوان پژوهشگر برتر دستگاههای اجرایی استان کرمان شده است.

نظر خود را بنویسید

Your email address will not be published.