تقدیر از بخش طراحی دیاگرام های دیسپاچینگ ناحیه ای جنوب شرق

طی نامه ای از سوی اردشیر مذکوری معاون برنامه ریزی و نظارت بر امنیت شبکه از  تلاش های مهندس امیر احسان بورک‌زائی از همکاران شاغل در بخش طراحی دیاگرام های دیسپاچینگ ناحیه ای جنوب شرق،  در بروز رسانی  نقشه های تک خطی مناطق تقدیر به عمل آمد.

مهندس بورک‌زائی در رابطه با اهمیت بروز رسانی این نقشه ها اظهار داشت: با افزایش روزافزون تقاضای مصرف برق در جهت تامین نیاز داخل و نیز توسعه صادرات انرژی شاهد گسترش نیروگاه ها و ایستگاه های برق و به تبع آن افزایش پیچیدگی شبکه برق هستیم.

وی افزود: از آنجایی که دیسپاچینگ ملی و دیسپاچینگ های منطقه ای در حوزه عملیاتی مربوطه مسئولیت مستقیم ایجاد هماهنگی های لازم در انجام مانورهای عملیاتی در سطح شبکه برق ایران را برعهده دارد؛ وجود نقشه های تک خطی عملیاتی و مشخصات فنی تجهیزات در کلیه مراکز کنترل و ایستگاه ها به عنوان یک سند قابل اتکا به منظور مطالعه، راهبری و نظارت بر امور بهره برداری و مدیریت شبکه امری اجتناب ناپذیر و الزامی است.

وی همچنین گفت: واحد طراحی دیاگرام دیسپاچینگ با رویت پذیری و کدگذاری تمامی تجهیزات نیروگاه ها و ایستگاه‌های برق و تهیه مشخصات فنی تجهیزات آنها، شرکت مدیریت شبکه را در راستای راهبری شبکه یاری می رساند.

نظر خود را بنویسید

Your email address will not be published.