تقدیر از خادمین نماز

بر اساس مصوبه و ابلاغیه ستاد اقامه نماز کشور و استان و مصوبه شورای فرهنگی شرکت پس از بررسی لازم به پیشنهاد دبیر شورای فرهنگی و موافقت مدیریت عامل به تعداد 7 نفر همکاران شرکت که در انجام امور مربوط به نماز و نمازخانه همکاری مؤثر داشتند در جلسه شورای فرهنگی تقدیر به عمل آمد . افراد مذکور به شرح ذیل می باشند :
علی حسینی، امید فرزاد مقدم، محمدعلی عر ب پور ، علی درانی، حسن علیزاده، مژده شربتیان و رحیمه رشیدی

نظر خود را بنویسید

Your email address will not be published.