تقدیر از نمایندگان بهره وری شرکت برق منطقه ای کرمان

جلسه کمیسیون توسعه مدیریت شرکت برق منطقه ای کرمان با حضور مدیرعامل شرکت و سایر اعضا برگزار شد. در این جلسه از خانم ها بهارک احمدی و حمیده اشتیاقی به عنوان نمایندگان بهره وری شرکت مورد تقدیر قرار گرفتند.

در این جلسه معاون منابع انسانی شرکت ضمن تقدیر از نمایندگان بهره وری شرکت از تهیه نظام نامه انگیزشی شرکت برق منطقه ای کرمان خبرداد و گفت: یکی از وظایفی که به معاونت منابع انسانی ابلاغ شده ایجاد نظام انگیزشی در کارکنان است.

وی افزود: بر اساس جلسات و مشاوره هایی که انجام شد نظام نامه ای برای اجرا آماده شد که

بر اساس برنامه عملیاتی، شاخص های ارزیابی و مشارکت در نظام پیشنهادات امتیازبندی شده است و قابلیت امتیاز به جداول داده شده که پس از بررسی و اظهار نظر در خصوص این نظام نامه عملیاتی خواهد شد.

 

نظر خود را بنویسید

Your email address will not be published.