جلسه ارزیابی عفاف و حجاب برگزار شد

جلسه ارزیابی شرکت برق منطقه ای کرمان در موضوع عفاف و حجاب با حضور ارزیابان استانداری
در این جلسه عملکرد برق منطقه ای در خصوص برنامه های ده گانه ابلاغی به ادارات دولتی در موضوع عفاف و حجاب و مستندات مربوطه مورد بررسی ارزیابان قرار گرفت.

نظر خود را بنویسید

Your email address will not be published.