جلسه کارگروه آب و انرژی استان کرمان برگزار شد

جلسه کارگروه آب و انرژی استان کرمان به منظور ایجاد هماهنگی لازم در تامین آب و برق پایدار در روز انتخابات تشکیل شد. از جمله مصوبات این جلسه که در محل سالن کنفرانس شرکت برق منطقه ای کرمان برگزار شد می توان به موارد ذیل اشاره کرد: بازدید و اصلاح تمام فیدرهای تغذیه مراکز اخذ رای و کم کردن بار این خطوط از طریق مانور، حضور نماینده هایی از شرکت های آب و برق در فرمانداری در روز انتخابات، قرار دادن دیزل ژنراتور در محل های حساس و شلوغ، بازدید از تجهیزات شبکه، تعیین فیدرهای حساس در تامین آب، بالا بردن حفاظت های فیزیکی مخازن آب و حضور نیروهای آب و برق در محل کار در روز انتخابات

نظر خود را بنویسید

Your email address will not be published.