جلسه کارگروه آب و انرژی پدافند غیرعامل استان برگزار شد

جلسه کارگروه آب و انرژی پدافند غیر عامل استان تشکیل شد. به گزارش روابط عمومی شرکت برق منطقه ای کرمان در این جلسه مهندس حبیبی مدیرعامل این شرکت و رئیس کارگروه ضمن خوش آمد گویی به اعضاء گفت: در این مقطع زمانی که در آن زندگی می کنیم کوچکترین اتفاق به سرعت در فضای مجازی منتشر و همگان از آن با خبر می شوند لذا جلوگیری از بروز اتفاق ها اهمیت دارد. به خصوص در حوزه آب و انرژی که حتی قطع دقیقه ای آنها می تواند سوال برانگیز باشد.
وی افزود تهدیدات وجود دارد و سطح آنها عوض شده لذا پدافند غیر عامل در صنعت آب و برق از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد، پس اختصاص دادن بودجه و متناسب سازی قوانین بودجه پدافند غیر عامل در شرکتها ،خصوصاً شرکتهای دولتی خیلی مهم است.
همچنین در این جلسه  مهندس سلاجقه مدیر کل پدافند غیرعامل استانداری کرمان اظهار داشت : 14 دارایی با اهمیت برای استان در نظر گرفته شده و از این 14 دارایی 5 مورد آن از اهمیت خاصی برخوردارند لذا مقرر گردید برای شرکتهای کارگروه آب و انرژی پروژه مهم آنها ابلاغ شود تا هر شرکت به مطالعه پدافند غیرعامل آن پروژه بپردازد و با توجه اهمیت این پروژه ها بودجه خاصی به این مطالعه اختصاص دهند.
در این راستا پست انتقال  400 کیلوولت نیروگاه سپهبد شهید قاسم سلیمانی به عنوان پروژه با اهمیت شرکت برق منطقه ای کرمان اعلام گردید. در ادامه هر یک از اعضاء نیز نقطه نظرات خود را مطرح نمودند.
نظر خود را بنویسید

Your email address will not be published.