جلسه کارگروه انرژی و آب پدافند غیرعامل استان برگزار شد

اولین جلسه کارگروه انرژی و آب پدافند غیرعامل استان در سال جاری با حضور اعضاء در محل اتاق کنفرانس برق منطقه ای کرمان برگزار شد. در این جلسه مدیرعامل شرکت برق منطقه ای کرمان اظهار داشت: بحث پدافند غیرعامل در وضعیت فعلی کشور بسیار موضوع حساسی است و در بحث انرژی و آب برنامه ریزی و شناسایی نقاط ریسک و خطر، برنامه ریزی برای مقابله با تهدیدات، اجرای عملیات مقابله با تهدیدات در بخش برق از موارد حائز اهمیت است. از جمله مواردی که در بحث پدافند غیرعامل مطرح است تامین مولدهای اضطراری که هم در حوزه برق منطقه ای کرمان و هم در حوزه توزیع مورد توجه قرار می گیرد.

حمیدرضا حبیبی افزود: همچنین مورد دیگر مصون سازی در مقابل حمله سایبری که با توجه به افزایش استفاده از ابزارهای الکترونیکی این مساله افزایش پیدا کرده است و البته کارگروه هایی که در سطح کشور هستند که این حملات را رصد می کنند.

وی اضافه کرد: شناسایی تجهیزات آسیب پذیر از موارد دیگر است که این تجهیزات یا باید مصون سازی شوند و یا از شبکه خارج شوند.

حبیبی گفت: هم تجهیزات برق و هم آب در مقابل حمله فیزیکی آسیب پذیر هستند در بخش برق پست ها و خطوط و در بخش آب حفاظت از سدها و مخازن و… مطرح است و حمله گرافیتی به تجهیزات برق که که علاوه بر از بین بردن تجهیز می تواند شبکه برق را برای مدتی از مدار خارج کنند.

مدیرعامل شرکت برق منطقه ای کرمان اظهار داشت: یکی از مواردی که در حوزه برق باید دنبال شود بالا بردن تاب آوری شبکه در صنعت برق و ایجاد نقاط مانور است که خیلی می تواند به بالا بردن تاب آوری شبکه کمک کند.

حبیبی گفت: در این جلسات اگر مواردی است که نیاز به همکاری متقابل و یا همکاری سایر ارگان ها هست استفاده به صورت تخصصی تر مورد بحث قرار خواهد گرفت و از ظرفیت استان برای مواجهه با خطرات استفاده خواهد شد.

وی اظهار داشت: خوشبختانه با وجود همه مشکلات مردم مشکلی از نظر تامین آب و برق نداشتند و مقام معظم رهبری و رئیس جمهور از وزارت نیرو تشکر ویژه کردند.

همچنین حسینی از کارگروه پدافند غیرعامل استانداری اظهار داشت: تفاوت پدافند غیر عامل و بحران پیش بینی پذیری بودن است.

وی گفت: امسال روی رزمایش ها بیشتر کار شود و مشکلات و ایراداتی که وجود دارد برطرف شود.

همچنین در این جلسه هر یک از شرکت ها مختصری از عملکرد خود در زمینه پدافند غیرعامل را ارائه دادند.

نظر خود را بنویسید

Your email address will not be published.