جلسه گذر از پیک بار 1403 برگزار شد

چهارمین جلسه کمیته گذر از اوج مصرف تابستان 1403شرکت برق منطقه ای کرمان، در راستای تحقق برنامه های 180 گانه ابلاغی توانیر با حضور مهندس حبیبی مدیر عامل شرکت، معاونین و مدیران بهره برداری و برنامه ریزی، روابط عمومی، بازار برق و… برگزار شد. در این جلسه پس از ارائه گزارش از اقدامات انجام شده توسط اعضا مهندس حبیبی بر لزوم برق دار شدن پست 132 کیلوولت بسطامی بم، مهیا شدن پست سیارنودژ، رفع معایب مابقی بوشینگ ها، خارن گذاری، جایگزینی دو دستگاه ترانسفورماتور، اصلاح مابقی تیر های بتنی تا 15 خرداد ماه تاکید کردند. پیگیری به مدار آوردن نیروگاه های مربوط به شرکت قوای محرکه، اتمام خط مربوط به پست سیار شهربابک از دیگر ماموریت های این جلسه بود.

نظر خود را بنویسید

Your email address will not be published.