خط دو مداره منوجان به نودژ به مدار آمد

 عملیات احداث خط دومداره 132 کیلوولت بین پست منوجان 2- نودژ به پایان رسید و برق دار شد. کارشناس ناظر طرح ضمن بیان این خبر گفت: خط مذکور به طول 12کیلومتر و شامل39 برج فلزی مشبک و با اعتبار 400 میلیارد ریال احداث شده است. مهندس مجتبی سالار نژاد افزود: این پروژه جز 182 پروژه حیاتی کشور برای پیک بار سال 1403 است که در موعدد مقرر و طبق برنامه زمان بندی راه اندازی و برقدار گردید. پیمانکار این پروژه شرکت فراگستر بیستون و مشاور آن توسعه صنعت برق است.

نظر خود را بنویسید

Your email address will not be published.