خط صنایع جنبی مس- شهرک صنعتی خضرا وارد مدار شد

خط 132 کیلوولت ما بین پست های شهرک صنعتی خضرا و صنایع جانبی مس با هدف افزایش قابلیت  اطمینان شبکه برق منطقه، به خصوص برق شهرک های صنعتی شماره 2 کرمان احداث و  وارد مدار شد.

پیش از این پست شهرک صنعتی تنها با یک خط ارتباطی به پست باغین متصل بود و قطع این خط منجر به بی برقی کامل پست می گردید.

این پروژه بخشی از پروژه توسعه در پست های خضرا و صنایع جنبی با اعتبار کل 320 میلیون ریال است و علاوه بر این خط توسعه بی ترانس به ظرفیت 30 مگاولت آمپر را نیز شامل می شود که  ترانس مذکور در تیرماه سال جاری برقدار گردید.

نظر خود را بنویسید

Your email address will not be published.