خط نیروگاه شهید سپهبد سلیمانی- ارگ بم برقدار شد

به گزارش روابط عمومی شرکت برق منطقه ای کرمان به نقل از دفتر فنی انتقال، با تلاش  مهندسین شرکت برق منطقه ای کرمان ، شرکت های پیمانکار طرح و توسعه و شرکت بوتیا نیرو ، خط نیروگاه شهید سپهبد سلیمانی- ارگ بم برای اولین بار با ولتاژ 400 کیلوولت  برقدار گردید و بارگیری از ترانس های 400/132کیلوولت ارگ بم انجام شد.
بر اساس این گزارش، درمدار آمدن این ترانسها باعث شد پست های فوق توزیع ناحیه بم برای اولین بار از سمت دو پست انتقال تغذیه شوند که این امر باعث کاهش مشکلات ولتاژی دراین ناحیه و امنیت بیشتری درتامین انرژی شرق استان  می گردد.همچنین با اتصال خط400 کیلوولت نبوت به این پست برای اولین بار شبکه 400 کیلوولت دو استان کرمان و سیستان و بلوچستان به یکدیگر متصل و باعث پایداری بیشتر شبکه در  ناحیه جنوب شرقی ایران خواهد شد
نظر خود را بنویسید

Your email address will not be published.