در شرایط کنونی ، مدیریت خردمندانه مصرف برق نه یک انتخاب بلکه یک ضرورت و مسؤولیت اجتماعی است .

نظر خود را بنویسید

Your email address will not be published.