دیدار صمیمانه جمعی از نخبگان صنعت آب و برق با رئیس بنیاد نخبگان برگزار شد

در دیدار و گفتگوی جمعی از نخبگان صنعت آب و برق استان كرمان با دكتر سرگزي رئيس بنياد نخبگان استان كرمان بر توجه به جایگاه  این سرمایه های انسانی تاکید شد.

اين ديدار پيرامون نحوه تعامل نخبگان صنعت آب و برق با این بنياد و استفاده از ظرفيت آن ها در جهت پيشبرد امور دستگاهها و برخورداري از تسهيلات مربوطه بحث و تبادل نظر صورت گرفت و توافق شد ارتباطات بيشتري در اين زمينه برقرار شود تا بتوان از ظرفيت موجود نخبگان به به بهترین شکل بهره برد.

همچنين در اين جلسه دغدغه هاي نخبگان در زمينه عدم توجه جدي به جايگاه و ظرفيت نخبگان مطرح و مقرر شد با تعاملات بيشتر درجهت رفع مشكلات مربوطه اقدام شود.

در این دیدار آقایان مهدي سلطاني گيشين، حميدرضا ايرانمنش و مهدي نخعي كهن از شركت برق منطقه اي كرمان حضور داشتند.

نظر خود را بنویسید

Your email address will not be published.