رویداد رقابتی چالش: با موضوع مدیریت هوشمند بار در قالب طرح رویدادهای رقابتی مسئله محور (طرح شهید بابایی) بنیاد ملی نخبگان.

با توجه به ناترازی تولید و مصرف برق در کشور، یکی از چالش های اصلی صنعت برق، که همه ساله با آن درگیر و یک موضوع ملی می باشد؛ مبحث مدیریت هوشمند بار می باشد. مدیریت نوین شبکه، کاهش انرژی توزیع نشده و خاموشی ها در مواقع پیک مصرف (مخصوصا تابستان) از اهداف مدیریت هوشمند بارمی باشد. راهکار هایی که در این زمینه هر ساله اجرا می شوند اما بهبود و بهینه سازی این روش ها همواره مد نظر بهره برداران شبکه برق می باشد. لذا این چالش مهم در این رویداد مطرح شده تا با استفاده از ظرفیت متخصصین و دانشجویان مستعد راهکارهای نوینی برای این امر مهم تحقق یابد.

برای اطلاع به سایت   https://chaleshevent.ir/       مراجعه نمایید.

 

نظر خود را بنویسید

Your email address will not be published.