سعی کنید مصرف برق را به صورت بهینه ، به اندازه نیاز واقعی و در زمان مناسب انجام دهید .

نظر خود را بنویسید

Your email address will not be published.