فقط زمانی از ماشین لباسشویی استفاده نماییم که حجم لباس ها برابر ظرفیت دستگاه باشد از روشن کردن مکرر لباسشویی برای لباس اندک بپرهیزیم.

نظر خود را بنویسید

Your email address will not be published.