شرکت برق منطقه ای کرمان به پیشرفته ترین دستگاه های تست روغن مجهز شد

مهندس حسین خاکی مسئول آزمایشگاه روغن شرکت برق منطقه ای کرمان از خودکفایی این آزمایشگاه در انجام کلیه تست های روغن ترانس خبر داد.

وی در این رابطه افزود: آزمایشگاه روغن شرکت برق منطقه ای کرمان در حال حاضر یکی از مجهزترین آزمایشگاه های روغن در سطح کشور است که همه دستگاه ها کنترل کیفی و خطایاب در روغن را دارد.

مهندس خاکی اظهار داشت:تجهیز این آزمایشگاه از نظر صرفه جویی در هزینه، زمان، صحت و قابلیت اطمینان تست های روغن دارای مزیت است.

مسئول آزمایشگاه روغن شرکت برق منطقه ای کرمان گفت: آزمایشگاه روغن شرکت تا سال 93 دارای دو دستگاه کروماتوگراف و دی الکتریک بود که در حال حاضر دارای دستگاه های گاز کروماتوگراف، دی الکتریک، دستگاه اسیدیته، دستگاه کارل فیشر، تانژانت دلتا روغن،ویسکوزیته روغن، عدد رنگ، کشش بین سطحی، Hplc کروماتوگراف با فاز مایع است.

وی اظهار داشت:  در حال حاضر دستگاه گاز کروماتوگراف اجیلنت در حال نصب و راه اندازی است که با راه اندازی آن تشخیص تعداد گازهای موجود در روغن از 7 گاز به 12 گاز افزایش می یابد که در تحلیل نتایج تست روغن بسیار موثر است.

وی افزود: از سال 97 با نصب و راه اندازی دستگاه های ویسکوزیته و تانژانت دلتا و اسیدیته روغن مشخص می شود که روغن قابلیت تصفیه شیمیایی دارد که در حال حاضر روغن19 ترانس بازیابی و در حد نو شده است و تعدادی ترانس هم در نوبت تصفیه هستند در حالی که  تا پیش از آن فقط رطوبت روغن حذف می شد و تصفیه فیزیکی صورت می گرفت.

مهندس خاکی تصریح کرد: این آزمایشگاه قادر است تست های کامل شیمیایی قبل و بعد از تصفیه را انجام دهد تا بهبود شرایط روغن را نشان دهد.

وی افزود: با توجه به نامشخص بودن عمر ترانس ها با بکارگیری دستگاه کروماتوگراف با فاز مایع، قادریم از طریق ترکیبات  فوران و عمرسنجی ترانس ها میزان عمر باقی مانده هر ترانس را مشخص کنیم و همچنین تست آنتی اکسیدان برای ترانس های تصفیه شده در داخل آزمایشگاه انجام می شود.

نظر خود را بنویسید

Your email address will not be published.