“طی 24 ساعت و در یک اقدام جهادی توسط شرکت برق منطقه ای کرمان پست سیار 132 کیلوولت در سرجاز جیرفت راه اندازی شد

به گزارش روابط عمومی شرکت برق منطقه ای کرمان، در ساعت 3  بامداد روز دوشنبه 27 تیر ماه  حادثه ای فنی در ترانس پست سرجاز جیرفت رخ داد .

به دنبال این حادثه و بلافاصله پس ازمشخص شدن آسیب دیدن تجهیزات این پست در کمیته بحران معاونت بهره برداری، مهندس حبیبی مدیرعامل شرکت برق  عازم منطقه جیرفت شد. وی  پس از بازدید از پست  درجلسه کمیته بحران فرمانداری جیرفت حاضر و علت حادثه و اقدامات انجام شده را به اطلاع اعضا رساندند.همزمان با تلاش تیم تعمیراتی بهره برداری برق منطقه ای کرمان  و همکاری   گروه های شرکت توزیع برق جنوب استان کرمان با جابجایی بار، خاموشی به حداقل رسید. در ادمه و به منظور جایگزینی ترانس معیوب، با دستور مدیر عامل برق منطقه ای کرمان پست سیار 132کیلوولت مستقر در پست رفسنجان به جیرفت منتقل شد. بلافاصله  اقدامات آماده سازی اولیه جهت انتقال پست سیار انجام گرفت  و در ساعت 22 روز دوشنبه پست سیار از رفسنجان خارج  شد و در ساعت 11 روز  سه شنبه  بعد از طی مسافت 330 کیلومتر  به محل پست سرجاز جیرفت وارد شد.

  بلافاصله تیم های تعمیراتی پیمانکار شرکت برق منطقه ای  کرمان با  همکاری گروهای کاری شرکت توزیع برق جنوب استان در هوای گرم منطقه  اقدامات استقراروانجام تست ها و راه اندازی را شروع نمودند و نهایتا درساعت 19 روز  سه شنبه 28 تیر ماه این پست برقدار و پس از تست  و بررسی های مجدد سرانجام در ساعت 21 پست مذکور به شبکه سراسری متصل و خاموشی های بوجودآمده کاملا رفع گردید.هم اکنون هیچ مشکلی در تامین برق مشترکین شهرستان جیرفت وجود ندارد.

نظر خود را بنویسید

Your email address will not be published.