ظرفیت تولید نیروگاه های خورشیدی استان کرمان به 97 مگاوات رسید

میزان نیروگاه های خورشیدی مگاواتی و محدود به انشعاب استان کرمان، مجموعا به 97 مگاوات رسیده است و در حال حاضر جز استان های پیشرو در بحث انرژی خورشیدی است.

کارشناس نظارت بر تولید شرکت برق منطقه ای کرمان ضمن بیان این مطلب گفت: استان کرمان با قرار گرفتن در ذوزنقه طلایی تابش ایران، از موقعیت ویژه ای جهت احداث نیروگاه های خورشیدی برخوردار است وجود 330 روز آفتابی در سال و بهره گیری از منابع انسانی و جغرافیایی، این استان را به قطب احداث نیروگاه های خورشیدی تبدیل کرده است.

 مهندس محمد اسماعیل محمدی افزود: با بهره برداری از این نیروگاه ها در مصرف 110 میلیون لیتر آب و معادل 140 میلیون مترمکعب گاز طبیعی در مصرف سوخت فسیلی صرفه جویی شده است و از انتشار 322 هزار تن گاز گلخانه ای CO2 جلوگیری شده است.

وی در ادامه گفت: در حوزه نیروگاه های مگاواتی مجوز احداث چندین نیروگاه مگاواتی متصل به شبکه و خود تامین صنایع صادر گردیده و روند احداث نیروگاه ها در استان در حال انجام است که با به مدار آمدن نیروگاه های خورشیدی جدید در سال 1402 پیش بینی می شود ظرفیت نیروگاه های خورشیدی بهره برداری شده در استان کرمان به ظرفیتی بالغ بر 150 مگاوات برسد.

 وی ادامه داد: در حال حاضر احداث چندین نیروگاه خورشیدی از جمله؛ نیروگاه های 10مگاواتی رفسنجان، سیرجان، زرند، نرماشیر و نیروگاه خودتامین شرکت گل گهر سیرجان در حال پیگیری است.

نظر خود را بنویسید

Your email address will not be published.