مانور اطفاء حریق در پست کرمان 2 برگزار شد

با همکاری اداره آتش‌ نشانی و شرکت برق منطقه ای کرمان، مانور اطفاء حریق در محل پست کرمان 2، ویژه اپراتورهای پست و با استفاده از خاموش کننده های دستی برگزار شد.

این مانور بر اساس مصوبات شورای پدافند غیرعامل صنعت آب و برق استان کرمان و در راستای آمادگی همه‌جانبه و ارتقاء سطح آگاهی نیروهای انسانی در مواجهه با بحران‌های احتمالی،  افزایش ضریب ایمنی در پست ها و یادآوری آموزش های گذشته صورت گرفت.

در این مانور کارشناس آتش‌‌ نشانی حفظ خونسردی و تماس با آتش‌نشانی را اولین اقدام قبل از اطفاء حریق دانست و گفت: سرعت عمل، اساسی‌ترین مساله در اطفاء حریق است زیرا در صورت وجود مثلث حرارت، ماده سوختنی و اکسیژن ظرف مدت کوتاهی آتش قابل سرایت است. وی همچنین نحوه استفاده از خاموش کننده های دستی و انواع آن را یادآور شد و هر یک از اپراتورها با نظارت کارشناس آتش نشانی به اطفاء حریق ایجاد شده پرداختند.

نظر خود را بنویسید

Your email address will not be published.