معاونت بهره برداری برق منطقه ای کرمان ارزیابی شد

 

ارزیابی عملکرد معاونت بهره برداری شرکت برق منطقه ای کرمان با حضور نمایندگانی از شرکت توانیر انجام شد.

در این ارزیابی به مدت 4 روز انجام شد و طی آن پست 400 کیلوولت میمند، پست 132 کیلوولت رفسنجان، پست230 کیلوولت بم و پست 132 کیلوولت کاظم آباد و همچنین خط 132 کیلوولت میمند-میدوک و خط 230 کیلوولت سیرجان- بردسیر- باغین مرکز دیسپاچینگ،آزمایشگاه روغن، آزمایشگاه کنترل و حفاظت و انبار مرکزی بازدید به عمل آمد.

در جلسه اختتامیه ارزیابی دکتر ابراهیمیان سرپرست گروه ارزیابی اظهار داشت: طی این روزهادر حدود هزار نفر ساعت کار کارشناسی انجام شد که امیدواریم ثمره آن را هم شرکت برق منطقه ای کرمان و هم شرکت توانیراستفاده کنند ما نقاط مثبت بسیار خوبی را در استان کرمان دیدیم از جمله؛ بهره گیری از سیستم های نوین مبتنی بر خدمات پهبادی در نگهداری، تعمیرات و کنترل حریم، تهیه و تدوین فرم های SOP که امیدواریم به طور کامل عملیاتی شود، نرم افزار شبیه ساز سه بعدی برای آموزش و ارزیابی همکاران بهره بردار، وجود نیروهای با انگیزه و احداث ساختمان جدید دیسپاچینگ و… از جمله نقاط مثبت مشهود بود.

وی همچنین ضمن اشاره به کمبود نیروی انسانی در شرکت برق منطقه ای کرمان گفت: ترک نیروهای متخصص از شرکت های بومی،  تکمیل نرم افزار اسناد، ادامه کارهای خوبی که در زمینه نرم انبار شروع شده،تمرکز و شفافیت بر فرآیندهای HSE و… به عنوان نقاط قابل بهبود اشاره کردند.

در این ارزیابی دکتر ابراهیمی به عنوان سرپرست گروه ارزیابان و ارزیاب بخش پست، مهندس طاهریان به عنوان ارزیاب بخش بهره برداری، مهندس گلزارفر به عنوان ارزیاب بخش تجهیزات خطوط، مهندس صرافان ارزیاب بخش کنترل و حفاظت، مهندس علیزاده آرانی و مهندس کیائی به عنوان ارزیابان بخش ستادی حضور داشتند.

 

نظر خود را بنویسید

Your email address will not be published.