مقبولیت صورت های مالی شرکت در سومین سال متوالی

به گزارش روابط عمومی به نقل از مدیر امور مالی و ذی الحساب، برای سومین سال متوالی صورت های مالی جاری شرکت در سال 1401 موفق به اخذ گزارش مقبول از سوی حسابرسی و بازرسی قانونی گردید. این اقدام افتخاری دیگر است که با همت و تلاش و همکاری همه کارکنان شرکت به ویژه همکاران حوزه معاونت مالی و پشتیبانی و ذیحسابی و دفتر هیات مدیره و حسابرسی داخلی و راهنمایی ها و کمک های مدیریت عامل محقق گردیده است. این موفقیت را  به تمامی همکاران تبریک عرض می نمائیم.

نظر خود را بنویسید

Your email address will not be published.